Solnedgangsmusik

Velkommen til solnedgangsmusik følgende
onsdage kl. 19.00 i Thyborøn kirke:
12. juni, 26. juni, 17. juli, 24. juli, 31. juli,
7. august, 14. august og 4. september.
 

Sogneaften med Erik Kure

Onsdag d. 4. september kl. 19.00
Thyborøn Kirkes klokker har 50 års jubilæum i 2019 idet de
støbtes af klokkestøber John Taylor & Co. i 1969.
Erik Kure fortæller om Reformationens anliggende og rolle i
forhold til klokkerne, om klokker, der omstøbtes til kanoner,
og han viser inskriptioner og billeder, hvor vi også skal høre
og se hvordan klokken lyder.

Børnerytmik

3. august i Harboøre
7. september i Thyborøn
5. oktober i Harboøre
2. november i Thyborøn

Sogneaften om sorggrupper

Onsdag d. 9. oktober kl. 19.30
Marianne Gyldenkærne, valgmenighedspræst i Bøvling,
og sygeplejerske og psykolog Lillan Hove Andersen,
vil de fortælle om deres sorggruppe for efterladte.

Koncertforedrag
med Jens Stage

Onsdag d. 6. november
kl. 19.00
»Et musikalsk møde med
digteren Johannes Jørgensen«

Se billeder fra kirken


Læs vores kirkeblad

Kalender