RUNDVISNING I KIRKEN

Ønskes en rundvisning i kirken kontakt da Ulla Bruun på tlf. 61 71 18 22 eller mail: ukbruun@icloud.com