RUNDVISNING I KIRKEN

Ønskes en rundvisning i kirken kontakt da Kai Bruun på tlf. 97 83 12 85 eller mail: ukbruun@icloud.com