GRAVER:
Christina Larson
tlf. 23 65 61 58

KIRKEGÅRDEN

Den daglige leder af kirkegården er graver Christina Larson, som vedligeholder kirkegårdens mange grave og faciliteter i samarbejde med gravermedhjælper Danny Tommerup og Kristine Trojel. Graveren kan træffes på tlf. 23 65 61 58.

 

NYT FRA KIRKEGÅRDSGRAVEREN

Grandækningen forventes færdig 1. søndag i advent, alle de krukker, vaser og skåle der bliver fjernet fra gravstederne inden grandækningen kan stadig findes i gården ved graverbygningen, de bliver først fjernet efter 4 uger. 

Grandækning, dekorationer og kranse bliver fjernet igen før påsken 2023.

Gennem vinterperioden vil der være lukket for vandet på kirkegården med undtagelse af den vandstation der er ved det offentlige toilet ved graverbygningen, hvor der er vand hele året. 

Redskaberne ved stationerne vil blive taget ind til vinter og hængt ud igen til foråret. 

Det udendørs grønne arbejde vil være begrænset i vinterperioden. Hvis vejret tillader det vil der påbegyndes opgravning af udgået planter og hække på tomme pladser. 

Menighedsrådet og kirkegårdsudvalget arbejder med projekt kirkegårds udvikling. Der er endnu ikke nogen plan klar til godkendelse i provstiet. 

Ligeledes afventer kirkegårdspersonalet den fremtidige plan fra menighedsrådet omkring de sløjfede gravsten der står på kirkegården.

Kirkegårdspersonalet ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår og en stort tak for et godt samarbejde i 2022. 

Med venlig hilsen
Graver Christina Larson