GRAVER:

Mary Jensen
Vristvej 15, 7673 Harboøre
tlf. privat: 97 83 49 52
Kirkegårdskontorets telefon: 23 65 61 58
Træffes mandag – fredag
kl. 10.00-11.30 (eller efter aftale)

KIRKEGÅRDEN

Den daglige leder af kirkegården er Mary Jensen, som vedligeholder kirkegårdens mange grave og faciliteter. Dette i samarbejde med faste medhjælpere. Kirkegårdslederen kan træffes på telefon:  23 65 61 58

Træffes Man.-Fre. Kl. 10.00-11.30 (eller efter aftale)