REFERATER:

Referat fra møde den 18.09.18 


THYBORØN KIRKE

er et moderne kirkecenter, som indeholder de mange faciliteter, et sogn har brug for. Kirken blev indviet den 6. februar 2011. Kirken er en vejkirke, som er åben alle dage fra 8.00 til 16.00. Enhver er velkommen til at besøge kirken.
Ønskes der en rundvisning i kirken, kontakter man i god tid Kai Bruun for en aftale på tlf. 97 83 12 85 eller pr. mail ukbruun@icloud.com


Mod Lyset

Maleri til Thyborøn Kirke af Peter Mock

Mod lyset

Maleriet måler 485 x 215 cm. og er malet i olie på lærred med enkelte felter af bladguld, som knytter an til altertavlen. Det centrale i billedet er lyset, hvor fyrtårn og lysstråler danner et kors, som er placeret på klippe grund – her høfdesten. Til venstre ses skibe på det mørke hav, kompasrosen og himmellegemer. Via LEDELYSET føres man til højre side, til den trygge havn med hjembyens velkendte silhuet.
Ideen med billedet er at skildre fiskersamfundets grundvilkår med at finde vej på havet – såvel som gennem livet. Maleren Peter Mock f. 1943, har boet i Thyborøn siden 1969. Her etablerede han keramikværksted og arbejdede med brændefyret stentøj. Maleriet har han altid dyrket. Hans motivkreds har oftest været landskabet og miljøet omkring havn og strand. I en årrække underviste han i den stedlige aftenskole.

Nyt fra menighedsrådet

Menighedsrådets årsberetning 2018
Det som nok har fyldt mest i 2018 er planlægning og byggeriet af nye graver faciliteter. Selve bygningen blev der holdt åben hus i, i forbindelse med årets julemesse i hallen, der var da også en del som kiggede indenfor på vejen til julemessen. Pladsen udenfor med båse til grus og jord er endnu ikke lavet. Lige op til jul fik man lavet rampen ind over den gamle bunkers hvor affaldscontaineren skal stå på siden og med adgang direkte fra kirkegården.
Desværre blev det også året, hvor vi havde meget sygdom blandt personalet både på kirkegården og i kirken, men ved stor velvilje fra kollegaer og en enkelt nyansættelse er vi trods alt kommet godt igennem året.
Forskellen på vores løn under sygdom og sygedagpengene har for 2018` vedkommende oversteget 100.000kr., det kan godt mærkes, vi har her sidst på året søgt om 5% midler ved provstiet til dækning, og fået dem bevilget.
Vi var også på en dejlig sogneudflugt, som mange har givet udtryk, for var en tur, som man havde nydt.
Der har været sogneaftener, skattekisten, baby salmesang og lørdags samvær for de lidt større, Præsten har siden sommerferien haft nogle velbesøgte fredags caféer.
Øjvind har haft solnedgangskoncerter og salmesangsaftner. Igen en kanon lokal julekoncert samt orkester efterskolen fra Holstebros julekoncert, de er også bare gode.
Vi har her i efteråret fået givet kirken en større omgang indvendigt, hvor bænkene blev taget væk, og blev sæbe behandlet, medens gulvet fik en let slibning samt nyt olie, medens gulvet var tomt, var elektrikeren inde med en lift og fik gået alt lyset efter, der gik desværre kun en uge ca. inden den første neonrør stod af. Gangen (våbenhuset) skulle også have en gang ny maling, det er på grund af travlhed udsat til starten af det nye år.
Det var så også i efteråret, at der kom en opsigelse fra Kai Bruun, som vi i dag tager afsked med.
I november fik vi så en henvendelse fra Christian W. Olesen om muligheden for at få en model af den gl. Vestkysten til udsmykning i kirken. Det var der stor enighed om, at vi rigtig gerne ville sige TAK til, det er så også her i dag, den kommer på plads ved indgangen, et utroligt flot stykke arbejde, som vi er blevet skænket af modelbygger Bjarne Christoffersen, fra Ålborg, som vi er meget taknemmelige for, og er overbevist om, at det vil blive beundret af alle kirkens gæster i fremtiden.
Vi er gået ind i 2019 med næsten uændret budget, det ser også udmærket ud på papiret, men igen må vi bare sige at priser og lønninger ikke holder sig uændret.
Af udfordringer i 2019, er det at finde en efterfølger for Kai, en opgave, som vi gerne skal have fundet en god holdbar løsning på.
Vi skal have gjort pladsen ved graverbygningen færdig, jeg er overbevist om at det vil blive godt og funktionelt.
Samtidigt skal vi have ryddet op i de gamle gravsten, som efterhånden fylder godt.
Jeg vil også her benytte lejligheden til at sige tak til de ansatte og mine kollegaer i Menighedsrådet for indsatsen i det forløbne år, det er jo aktivitetsudvalget og kirkebladsudvalget, som trækker det store læs i Menighedsrådet, det skal i have tak for, og jeg synes vores sogneblad er blevet godt, jeg ved, de meget gerne tager imod nye ideer, så hvis du har nogle tanker kom endeligt frem med dem.
Er der nogen, som har lyst til at hjælpe ved kirkekaffen, skattekisten eller ting man kan tænke sig at hjælpe ved at sætte i gang, så kom endelig frem.

Kristen Broe


MENIGHEDSRÅDET

  FORMAND:
Kristen Broe
Furvej 3
7680 Thyborøn
Tlf. 97 83 17 27
       Anne Rønn Bro
Anholtvej 2
7680 Thyborøn
Tlf. 50 83 03 09
             
  NÆSTFORMAND & KASSERER:
Bent Krogh
Vesterhavsgade 156
7680 Thyborøn
Tlf. 97 83 22 29
    Bente Schultz
Kirkevej 15 A
7680 Thyborøn
Tlf. 97 83 11 34
             
  KONTAKTPERSON:
Ulla Bruun
Furvej 17
7680 Thyborøn
Tlf. 97 83 12 85
    Else Marie Bitsch Rønn
Mågevej 15
7680 Thyborøn Havn
Tlf. 97 83 19 75
             
  KIRKEVÆRGE:
Conny Kruse Nielsen
Lærkevej 37
7680 Thyborøn
Tlf. 22 13 61 19
  jim_sander_christensen_lille   SOGNEPRÆST:
Jim Sander Christensen
Vesterhavsgade 150
7680 Thyborøn
Tlf. 97 83 10 69
jisc@km.dk

RÅDETS ARBEJDE

Menighedsrådet vil på disse sider orientere om vore møder og der vil være mulighed for at læse referaterne. Under nyheder vil man kunne læse om de seneste nye tiltag, som rådet har sat i værk.

Et menighedsråds hovedopgaver er:

  • at administrere kirke og kirkegård
  • at administrere kirkens og præsteembedets indtægter og faste ejendomme
  • at udarbejde budgetter og regnskaber for kirken, kirkegården og præstegården
  • at medvirke ved besættelsen af ledige præstestillinger i sognet
  • at ansætte og være arbejdsgiver for de medarbejdere (kirkefunktionærer), som er knyttet til kirke eller kirkegård bortset fra præsterne
  • at deltage i nogle af beslutningerne om tilrettelæggelse af gudstjenester
  • at behandle spørgsmål, som vedrører menigheden i sognet eller kirkedistriktet
  • at deltage i valg af provstiudvalg, stiftsudvalg vedrørende økonomi og stiftsudvalg vedrørende mellemkirkeligt arbejde samt i valg af biskop, når et bispeembede skal besættes.

Et menighedsråd kan desuden tage initiativ til eller beslutte at yde støtte til mødevirksomhed eller andre kirkelige aktiviteter i sognet eller kirkedistriktet.