REFERATER:

Referat fra møde den 20.04.16 


THYBORØN KIRKE

er et moderne kirkecenter, som indeholder de mange faciliteter, et sogn har brug for. Kirken blev indviet den 6. februar 2011. Kirken er en vejkirke, som er åben alle dage fra 8.00 til 16.00. Enhver er velkommen til at besøge kirken.
Ønskes der en rundvisning i kirken, kontakter man i god tid Kai Bruun for en aftale på tlf. 97 83 12 85 eller pr. mail ukbruun@icloud.com


Mod Lyset

Maleri til Thyborøn Kirke af Peter Mock

Mod lyset

Maleriet måler 485 x 215 cm. og er malet i olie på lærred med enkelte felter af bladguld, som knytter an til altertavlen. Det centrale i billedet er lyset, hvor fyrtårn og lysstråler danner et kors, som er placeret på klippe grund – her høfdesten. Til venstre ses skibe på det mørke hav, kompasrosen og himmellegemer. Via LEDELYSET føres man til højre side, til den trygge havn med hjembyens velkendte silhuet.
Ideen med billedet er at skildre fiskersamfundets grundvilkår med at finde vej på havet – såvel som gennem livet. Maleren Peter Mock f. 1943, har boet i Thyborøn siden 1969. Her etablerede han keramikværksted og arbejdede med brændefyret stentøj. Maleriet har han altid dyrket. Hans motivkreds har oftest været landskabet og miljøet omkring havn og strand. I en årrække underviste han i den stedlige aftenskole.

Menighedsrådets årlige orientering

2017 starter jo med at vi får opsat lysskulpturet, den vil inden for kort tid blive pillet ned. Vi har også fået godkendt en ny plan for kirkegården, der vil blive mere plads til plænebegravelser og når de påbegyndte rækker med kistebegravelser med hæk er fyldt op, er det ikke planen der kommer flere, men der skal bruges af de huller som kommer i forbindelse med at grave bliver sløjfet.
Der er også blevet aftalt et organist samarbejde med Harboøre, så præst og organist for det meste følges, det skal gerne gøre behovet for at finde afløsere langt mindre.
Vi har desværre også i år haft nogle langtids syge blandt personalet.
Konstitueringen til dette kirkeår er uændret.
Vi havde en kanon julekoncert, man fristes næsten til at sige som sædvanlig, vi er meget taknemmelige for at det er muligt med så stor opbakning til en lokal aften.
Orkester efterskolens julekoncert var anderledes men også en god oplevelse.
Vi er endelig på plads og klar til opstart på byggeriet af ny bygning på kirkegården.
Mobilepay ved indsamlinger er også blevet en mulighed.
Vi forventer at komme ud af 2017 med mindst et 0 i regnskabet. Budgettet er uændret til 2018, det har det været nu i en årrække, men det gør så, at det strammer til, da lønninger og prisen på indkøb ikke har stået stille, skal der udvises stor omhu.
Vi har på det sidste menighedsrådsmøde vedtaget at undersøge, om der er behov og nogle som ønsker at deltage i en telefonkæde, hvor man lige kontakter hinanden for at høre, om alt er vel. Det hører vi gerne, om der er interesse for?
Til sidst stor tak for den arbejdsindsats der er ydet af personale og kollegaer i menighedsrådet i det forgangne år.

 Kristen Broe


MENIGHEDSRÅDET

  FORMAND:
Kristen Broe
Furvej 3
7680 Thyborøn
Tlf. 97 83 17 27
       Anne Rønn Bro
Anholtvej 2
7680 Thyborøn
Tlf. 50 83 03 09
             
  NÆSTFORMAND & KASSERER:
Bent Krogh
Vesterhavsgade 156
7680 Thyborøn
Tlf. 97 83 22 29
    Bente Schultz
Kirkevej 15 A
7680 Thyborøn
Tlf. 97 83 11 34
             
  KONTAKTPERSON:
Ulla Bruun
Furvej 17
7680 Thyborøn
Tlf. 97 83 12 85
    Else Marie Bitsch Rønn
Mågevej 15
7680 Thyborøn Havn
Tlf. 97 83 19 75
             
  KIRKEVÆRGE:
Conny Kruse Nielsen
Lærkevej 37
7680 Thyborøn
Tlf. 22 13 61 19
  jim_sander_christensen_lille   SOGNEPRÆST:
Jim Sander Christensen
Vesterhavsgade 150
7680 Thyborøn
Tlf. 97 83 10 69
jisc@km.dk

RÅDETS ARBEJDE

Menighedsrådet vil på disse sider orientere om vore møder og der vil være mulighed for at læse referaterne. Under nyheder vil man kunne læse om de seneste nye tiltag, som rådet har sat i værk.

Et menighedsråds hovedopgaver er:

  • at administrere kirke og kirkegård
  • at administrere kirkens og præsteembedets indtægter og faste ejendomme
  • at udarbejde budgetter og regnskaber for kirken, kirkegården og præstegården
  • at medvirke ved besættelsen af ledige præstestillinger i sognet
  • at ansætte og være arbejdsgiver for de medarbejdere (kirkefunktionærer), som er knyttet til kirke eller kirkegård bortset fra præsterne
  • at deltage i nogle af beslutningerne om tilrettelæggelse af gudstjenester
  • at behandle spørgsmål, som vedrører menigheden i sognet eller kirkedistriktet
  • at deltage i valg af provstiudvalg, stiftsudvalg vedrørende økonomi og stiftsudvalg vedrørende mellemkirkeligt arbejde samt i valg af biskop, når et bispeembede skal besættes.

Et menighedsråd kan desuden tage initiativ til eller beslutte at yde støtte til mødevirksomhed eller andre kirkelige aktiviteter i sognet eller kirkedistriktet.