REFERATER:

Referat fra møde den 18.09.18 


THYBORØN KIRKE

er et moderne kirkecenter, som indeholder de mange faciliteter, et sogn har brug for. Kirken blev indviet den 6. februar 2011. Kirken er en vejkirke, som er åben alle dage fra 8.00 til 16.00. Enhver er velkommen til at besøge kirken.
Ønskes der en rundvisning i kirken, kontakter man i god tid Kai Bruun for en aftale på tlf. 97 83 12 85 eller pr. mail ukbruun@icloud.com


Mod Lyset

Maleri til Thyborøn Kirke af Peter Mock

Mod lyset

Maleriet måler 485 x 215 cm. og er malet i olie på lærred med enkelte felter af bladguld, som knytter an til altertavlen. Det centrale i billedet er lyset, hvor fyrtårn og lysstråler danner et kors, som er placeret på klippe grund – her høfdesten. Til venstre ses skibe på det mørke hav, kompasrosen og himmellegemer. Via LEDELYSET føres man til højre side, til den trygge havn med hjembyens velkendte silhuet.
Ideen med billedet er at skildre fiskersamfundets grundvilkår med at finde vej på havet – såvel som gennem livet. Maleren Peter Mock f. 1943, har boet i Thyborøn siden 1969. Her etablerede han keramikværksted og arbejdede med brændefyret stentøj. Maleriet har han altid dyrket. Hans motivkreds har oftest været landskabet og miljøet omkring havn og strand. I en årrække underviste han i den stedlige aftenskole.

Nyt fra menighedsrådet

En TAK til Kai Bruun
Til kirkens fødselsdag i februar måned stopper en æra i vores kirke, idet Kai Bruun har meddelt, at han stopper som kirkesanger i Thyborøn.
Det er en arbejdsplads, hvor Kai blev ansat d. 1. februar 1972 og hvor han har besat forskellige funktioner i årenes løb. Så som kirkebogsfører, regnskabsfører for kirken, gravermedhjælper samt en del år også som medlem af Menighedsrådet, tillige som rundviser i stor stil for mange af de besøgende i kirken.
Der skal fra Menighedsrådet lyde en stor tak til Kai for din indsats i de 47 år, og vi ønsker Guds velsignelse over din pensionisttilværelse med ønske om mange gode år fremover.

Vedrørende flagning
Hidtil har det været sådan, at der ikke bliver flaget ifm at bedemanden afleverer en kiste i kapellet.
Nu er det imidlertid blevet sådan, at såfremt familien ønsker, at der skal flages, skal de selv kontakte kirketjeneret for at få flaget udleveret, og de skal selv sætte det op.

Kristen Broe


MENIGHEDSRÅDET

  FORMAND:
Kristen Broe
Furvej 3
7680 Thyborøn
Tlf. 97 83 17 27
       Anne Rønn Bro
Anholtvej 2
7680 Thyborøn
Tlf. 50 83 03 09
             
  NÆSTFORMAND & KASSERER:
Bent Krogh
Vesterhavsgade 156
7680 Thyborøn
Tlf. 97 83 22 29
    Bente Schultz
Kirkevej 15 A
7680 Thyborøn
Tlf. 97 83 11 34
             
  KONTAKTPERSON:
Ulla Bruun
Furvej 17
7680 Thyborøn
Tlf. 97 83 12 85
    Else Marie Bitsch Rønn
Mågevej 15
7680 Thyborøn Havn
Tlf. 97 83 19 75
             
  KIRKEVÆRGE:
Conny Kruse Nielsen
Lærkevej 37
7680 Thyborøn
Tlf. 22 13 61 19
  jim_sander_christensen_lille   SOGNEPRÆST:
Jim Sander Christensen
Vesterhavsgade 150
7680 Thyborøn
Tlf. 97 83 10 69
jisc@km.dk

RÅDETS ARBEJDE

Menighedsrådet vil på disse sider orientere om vore møder og der vil være mulighed for at læse referaterne. Under nyheder vil man kunne læse om de seneste nye tiltag, som rådet har sat i værk.

Et menighedsråds hovedopgaver er:

  • at administrere kirke og kirkegård
  • at administrere kirkens og præsteembedets indtægter og faste ejendomme
  • at udarbejde budgetter og regnskaber for kirken, kirkegården og præstegården
  • at medvirke ved besættelsen af ledige præstestillinger i sognet
  • at ansætte og være arbejdsgiver for de medarbejdere (kirkefunktionærer), som er knyttet til kirke eller kirkegård bortset fra præsterne
  • at deltage i nogle af beslutningerne om tilrettelæggelse af gudstjenester
  • at behandle spørgsmål, som vedrører menigheden i sognet eller kirkedistriktet
  • at deltage i valg af provstiudvalg, stiftsudvalg vedrørende økonomi og stiftsudvalg vedrørende mellemkirkeligt arbejde samt i valg af biskop, når et bispeembede skal besættes.

Et menighedsråd kan desuden tage initiativ til eller beslutte at yde støtte til mødevirksomhed eller andre kirkelige aktiviteter i sognet eller kirkedistriktet.