Menighedsrådet

FORMAND:
Kristen Broe
Furvej 3
7680 Thyborøn
Tlf. 97 83 17 27
   
NÆSTFORMAND & KASSERER:
Bent Krogh
Vesterhavsgade 156
7680 Thyborøn
Tlf. 97 83 22 29
   
KONTAKTPERSON:
Ulla Bruun
Furvej 17
7680 Thyborøn
Tlf. 97 83 12 85
   
KIRKEVÆRGE:
Conny Kruse Nielsen
Lærkevej 37
7680 Thyborøn
Tlf. 22 13 61 19
   
Anne Rønn Bro
Anholtvej 2
7680 Thyborøn
Tlf. 50 83 03 09
   
Bente Schultz
Kirkevej 15 A
7680 Thyborøn
Tlf. 97 83 11 34
   
Else Marie Bitsch Rønn
Mågevej 15
7680 Thyborøn Havn
Tlf. 97 83 19 75
   
jim_sander_christensen_lille SOGNEPRÆST:
Jim Sander Christensen
Vesterhavsgade 150
7680 Thyborøn
Tlf. 97 83 10 69
jisc@km.dk
En produktion fra Kirkebladet.nu