Sognepræst
Jim Sander Christensen
Vesterhavsgade 150,
tlf. 97 83 10 69
E-mail: jisc@km.dk


KIRKELIGE HANDLINGER

Skal man have forrettet en kirkelig handling ( dåb – vielse – begravelse / bisættelse ) sker kontakten altid til sognepræsten. Man henvender sig gerne i god tid, og vi aftaler nærmere for samtale og tidspunkt. Det er også ved præsten, man afleverer fødselsanmeldelsen, anmodning om navneændringer osv.

Også vedrørende attester og navneændringer sker henvendelsen til sognepræsten, ligesom vi også er behjælpelig med at fremskaffe nye attester.

Ønsker man besøg af præsten, for samtale, hjemmealtergang, m.v. er man altid hjertelig velkommen. 
Er man syg ( hjemme – på sygehus ) kommer jeg gerne. Det koster kun et ring på tlf. 97 83 10 69.


Søndagens tekster

Her kan I læse søndagens tekster og prædikener.

Julen har bragt velsignet bud!

I vores salmebog står mange gode
julesalmer, så hvorfor lige salme 119?
Jo, den kigger vi på i denne lille artikel,
fordi den med få ord fortæller helt
præcist, hvad jul egentligt drejer sig om:
»I dag blev vor kære frelser fød
og Paradis-vejen funden«.

Således synger vi klart og tydeligt hele Kristendommens omdrejningspunkt i salme 119 vers 2. Jesus Kristus gik sin gang på jord, hvor han gjorde godt og helbredte alle, som han mødte på sin vej, men størst af alt har han åbnet »Perleporten«, så også du og jeg har mulighed for at gå ind gennem den. Det er, hvad Kristendom handler om, og derudfra kan vi hente al vor glæde, som salme 119 begynder med at fortælle: »Julen har bragt velsignet bud, nu glædes gamle og unge«. For der er i sandhed grund til at glædes. Bibelen fortæller os allerede på nogle af de første blade, at Gud jog mennesket ud af Edens have og satte en solid vagt foran, så mennesket ikke havde mulighed for at vende tilbage og spise af Livets træ. Derfor lever vi uden for Paradiset uden nogen anden mulighed end Jesus for at kunne komme derind igen. Denne mulighed giver Jesus kvit og frit til alle, der ønsker at tage imod den. Således får vi fortalt i salme 119 vers 3: »Den have, Guds engle flyve i, vil Jesus for os oplukke«. Uanset hvordan alt andet forholder sig, kan intet rokke ved forsoningen eller fredsstiftelsen - end ikke hvis vi falder fra troen, har forladt Gud og vor dåbs nåde og ikke længere står indskrevet i Livets Bog! Til hver en tid ka’ vi vende om og tage imod Guds nåde i Jesus Kristus. Det må vi holde fast i, når alt ser håbløst ud! Det er det kristne håb - som står fast - uanset hvad, for det drejer sig ikke på nogen måde om, hvad du og jeg gør, men derimod har det alt at gøre med Jesus - vor kære Frelser - som har tilvejebragt frelsen og freden med Gud for dig og mig og alle vore kære. Det fortalte Jesus meget klart og tydeligt, da han udåndede på korset med de vidunderlige ord »Det er Fuldbragt« på sine læber. Lige præcis her - på denne mand på korset - fik menneskeheden fred med Gud, og »Perleporten« blev slået op på vid gab, så hvert et menneske, der vil, ka’ gå ind gennem den, når Jesus vender tilbage til denne jord for at dømme levende og døde. Det er klassisk, bibelsk Kristendom eller med andre ord »Korsteologi«. 

Og lige præcis derfor ka’ vi med salme 119 synge: »Julen har bragt velsignet bud, nu glædes gamle og unge. Himmerigs konge blandt os bor, han juleglæden os bringer; han favner hver barnesjæl på jord og lover os englevinger!«. 

Rigtig glædelig jul til alle jer kære mennesker i Thyborøn. 
Jim Sander Christensen