Sognepræst
Jim Sander Christensen
Vesterhavsgade 150,
tlf. 97 83 10 69
E-mail: jisc@km.dk


KIRKELIGE HANDLINGER

Skal man have forrettet en kirkelig handling ( dåb – vielse – begravelse / bisættelse ) sker kontakten altid til sognepræsten. Man henvender sig gerne i god tid, og vi aftaler nærmere for samtale og tidspunkt. Det er også ved præsten, man afleverer fødselsanmeldelsen, anmodning om navneændringer osv.

Også vedrørende attester og navneændringer sker henvendelsen til sognepræsten, ligesom vi også er behjælpelig med at fremskaffe nye attester.

Ønsker man besøg af præsten, for samtale, hjemmealtergang, m.v. er man altid hjertelig velkommen. 
Er man syg ( hjemme – på sygehus ) kommer jeg gerne. Det koster kun et ring på tlf. 97 83 10 69.


 

»Glade jule, dejlige jul« 

Fredag den 4. maj 1945 lød det således i mange danske hjem klokken 20.24: »I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og Danmark har overgivet sig.«

Små 2000 år før dette frihedsbudskab lød det således i alle danske hjem: »Det er fuldbragt.« Og lige præcis det samme budskab om fred fortæller B.S. Ingemann os om i »Glade jul, dejlige jul« vers 4: »Salig fred, himmelsk fred toner julenat herned! Engle bringe til store og små bud om ham, som i krybben lå, fryd dig, hver sjæl, han har frelst.«

I 1945 blev der altså proklameret fred i Danmark, men julenat i år 0 blev en evig fred med Gud proklameret i en krybbe i den lille by Betlehem. Og kun små 30 år senere blev denne himmelske fred slået fast med syvtommersøm på et kors på højen Golgata i byen Jerusalem, da Jesus udåndede på korset med de tre vidunderlige ord »Det er fuldbragt.« Og en skønnere jublen over lige præcis denne skelsættende begivenhed end den, vi får fortalt i salme 120’es første vers, er svær at finde: 

»Glade jul, dejlige jul, engle dale ned i skjul! Hid de flyve med Paradis-grønt, hvor de se, hvad for Gud er kønt, lønlig iblandt os de gå.« At englene kan flyve med Paradis-grønt er et billede på den samme frihed, som vi får fortalt om i Første Mosebog kapitel 6-10 i forbindelse med »Den store vandflod«, da Noahs Ark støder på grund. Her er det ikke engle, som flyve med Paradis-grønt, men derimod en due, som lukkes ud - eller slippes fri af arken - og vender tilbage til arken med et frisk olivenblad i næbbet, som understregede, at vandet var forsvundet fra jorden. 

Her fik altså menneskeheden en ny chance og Gud lovede aldrig mere at sende en sådan stor vandflod over jorden, hvilket han understregede ved at sætte regnbuen på himlen, som skulle huske ham på hans løfte. Og lige præcis det samme fandt altså sted på korset på Golgata bare med nogle helt andre perspektiver, og derfor hører vi, hvordan B.S. Ingemann meget rigtigt indfører begrebet »Paradis-grønt.« For den helt afgørende forskel på korset på Golgata og alle andre begivenheder er, at kun på korset blev døren ind til Guds evige rige åbnet for alle mennesker. Det var, hvad Jesus kom til denne jord for at fuldbringe. Din og min og alle vore kæres evige frelse. 

Det fortæller Jesus vore hjerter således: »For min Faders vilje er, at enhver, som ser Sønnen og tror på ham, skal have evigt liv, og jeg skal oprejse ham (siger Jesus) på den yderste dag.” 

Ser du altså Guds søn - Jesus Kristus - hænge på korset og tror du i dit hjerte på, at han gjorde det for din skyld, skal Jesus også oprejse dig på den yderste dag. Det er, hvad Jesu ord »Det erfuldbragt« betyder. At Gud ved at give sin elskede søn ind i døden selv var den, der slettede alt det ud, som havde lagt sig imellem ham og hans elskede skabning: »Han (altså Gud) slettede vort gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os; han fjernede det ved at nagle det til korset.« 

Og lige præcis fordi vi tror, at det er en fuldbragt frelse for alle mennesker, synger vi glad og gerne med på »Glade jul, dejlige jul« også denne jul. For intet - hverken krigen i Ukraine, coronapandemien eller alle Brøndbys mange nederlag - kan rokke ved den Guds frelse, som i Sønnen rækkes til alle mennesker. »For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne Søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. For Gud sendte ikke sin Søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham.« 

Rigtig glædelig jul til jer alle sammen!

Jim Sander Christensen