Sognepræst
Jim Sander Christensen
Vesterhavsgade 150,
tlf. 97 83 10 69
E-mail: jisc@km.dk


KIRKELIGE HANDLINGER

Skal man have forrettet en kirkelig handling ( dåb – vielse – begravelse / bisættelse ) sker kontakten altid til sognepræsten. Man henvender sig gerne i god tid, og vi aftaler nærmere for samtale og tidspunkt. Det er også ved præsten, man afleverer fødselsanmeldelsen, anmodning om navneændringer osv.

Også vedrørende attester og navneændringer sker henvendelsen til sognepræsten, ligesom vi også er behjælpelig med at fremskaffe nye attester.

Ønsker man besøg af præsten, for samtale, hjemmealtergang, m.v. er man altid hjertelig velkommen. 
Er man syg ( hjemme – på sygehus ) kommer jeg gerne. Det koster kun et ring på tlf. 97 83 10 69.


Søndagens tekster

Her kan I læse søndagens tekster og prædikener.

Påske!

Dette sogneblad rummer nogle af de vigtigste kristne højtider, nemlig påske og pinse. Kun 6 måneder inde i dette kirkeår - som begyndte søndag den 3. december 2017 - afslutter Gud sin selvpræsentation ved at sende Helligånden pinsedag.

Kirkeårets gang er meget kort fortalt, at julenat kom Jesus til verden som sandt menneske - som dig og mig - og palmesøndag rider Jesus ind i Jerusalem for at indstifte nadveren skærtorsdag, dø på korset langfredag for din og min skyld, og opstå fra de døde påskedag for at invitere dig og mig ind i sit evige rige, hvor hverken død, sorg, skrig eller pine skal være mere, for Jesus har gjort alting nyt. Det, der var før, siger evangelisten Johannes, er forsvundet. Det er på en mærkelig måde vores status nu og her. Ikke så vi ka’ se det, men så vi ka’ tro det. Det er lige præcis dette aspekt, vi synger om i en af vore smukke påskesalmer. Nummer 192 i salmebogen. Salmen slutter således med vers 9: »Ja, jeg tror på korsets gåde, gør det, Frelser, af din nåde. Stå mig bi, når fjenden frister! Ræk mig hånd, når øjet brister! Sig: Vi går til Paradis!«. Så enkelt og så smukt kan hele Kristendommen udtrykkes. Kristi himmelfarts dag tager Jesus så plads ved Gud Faders højre side, hvorfra han sender Helligånden til menneskeheden pinsedag. På denne måde afslutter Den treenige Gud hele sin frelsesplan. Nu er menneskets evige liv sikret, og hvordan evigheden skal tilbringes er nu op til det enkelte menneske selv. Og lige præcis på denne baggrund skal vi feste Trinitatis søndag til sidst i denne periode, hvor vi klart og tydeligt har mødt hele den kristne guddom - alle tre personer - Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd.  Det er på alle måder lige præcis dette velsignede møde mellem Gud og mennesker den kristne kirke ønsker at række det enkelte menneske gennem kirkeåret til trøst og gavn for den enkelte. I mødet med Guds kærlighed og tilgivelse - som vi får malet for vores øjne i Bibelen -  bliver troen givet til det enkelte menneske, som derefter går ud i verden for at give videre, hvad han eller hun selv har modtaget. Resten af kirkeåret bærer derfor betegnelsen trinitatistiden, hvor det enkelte menneske er i fokus. I denne tid af kirkeåret får vi at vide, hvad Gud ønsker, vi skal gøre på baggrund af hans selvpræsentation i første halvdel af kirkeåret. Han ønsker nemlig, at vi skal række den kærlighed og tilgivelse - som vi alle er genstand for - videre til vor næste - det menneske, som vi møder på vores vej. Det er på alle måder kærlighedens og tilgivelsens ringgang, hvor vi møder og tager vare på hinanden til gensidig opbyggelse i vor kristne tro. Dette kristne livsprojekt lægger vi allerede for en dag i det første vers af salme 192, som lyder således: »Hil dig, Frelser og Forsoner! Verden dig med torne kroner, du det ser, jeg har i sinde rosenkrans om kors at vinde, giv dertil mig mod og held«. Med udtrykket »rosenkrans om kors at vinde« ønsker salmedigteren Grundtvig at lægge afstand til sin samtids rationalistiske forståelse af korset som et primitivt og barbarisk henrettelsesinstrument, og i stedet at pege på korsets symbolske betydning som et tegn på Guds kærlighed, frelse og forsoning i kraft af Jesu lidelse og død. Grundtvig ønsker med andre ord, at flytte vort fokus væk fra det synlige hen på det usynlige. Det, der ikke kan ses, men må tros. Gennem eller i kraft af korset kan du og jeg nemlig vide os frelst af Lammets blod, som blev udgydt for alle menneskers skyld  

Rigtig glædelig påske til jer alle.
Jim Sander Christensen