Sognepræst
Jim Sander Christensen
Vesterhavsgade 150,
tlf. 97 83 10 69
E-mail: jisc@km.dk


KIRKELIGE HANDLINGER

Skal man have forrettet en kirkelig handling ( dåb – vielse – begravelse / bisættelse ) sker kontakten altid til sognepræsten. Man henvender sig gerne i god tid, og vi aftaler nærmere for samtale og tidspunkt. Det er også ved præsten, man afleverer fødselsanmeldelsen, anmodning om navneændringer osv.

Også vedrørende attester og navneændringer sker henvendelsen til sognepræsten, ligesom vi også er behjælpelig med at fremskaffe nye attester.

Ønsker man besøg af præsten, for samtale, hjemmealtergang, m.v. er man altid hjertelig velkommen. 
Er man syg ( hjemme – på sygehus ) kommer jeg gerne. Det koster kun et ring på tlf. 97 83 10 69.


 

»Guds Søn har gjort mig fri«

Budskabet i Hans Adolph Bronsons skønne salme »Guds Søn har gjort mig fri« - nr. 514 i vores salmebog - er en klar og tydelig understregning af påskens betydning for menneskeheden. Det slår Bronson fast allerede i salmens 5 første linjer: »Guds Søn har gjort mig fri fra Satans tyranni, fra syndestand, fra lovens band, fra dødens skræk og Helved-brand.« Her understreger Bronson den totale frisættelse af alle mennesker, som var det egentlige resultat af Jesu Kristi død på korset langfredag og opstandelse påskemorgen. 

Lige siden denne begivenhed, hvor Jesus tømte Guds vredes bæger til sidste dråbe, har alle mennesker haft samme frie adgang til Gud, sådan som det flængede forhæng i templet i Jerusalem er et billede på i Markusevangeliet: »Jesus udstødte et højt skrig og udåndede. Og forhænget i templet flængedes i to dele, fra øverst til nederst.« Idet Markus her lægger alt vægten på det faktum, at forhænget i templet blev revet fra hinanden fra oven og ned, må vi ha’ lov til at konkludere, at det var Gud selv, der flængede forhænget, og åbnede vejen ind til hans evige rige for enhver, som tror på hans enbårne søns - Jesu Kristi - frisættende gerning i påsken. »For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham.« 

Lige præcis derfor fejrer vi igen i 2021 påske. Selvom påsken for andet år i træk står i corona pandemiens skygge, kan intet rokke ved det faktum, at Jesus for over 2000 år siden brød Satans magt over menneskeheden, idet han sonede alle menneskers synd på korset, så vi i dag har lov til at føle os elsket, selvom vi ikke opfylder hele Guds lov, som ikke længere kan true os med døden og helvede, når blot vi har taget imod Jesu påskegave i vore hjerter. »Han slettede vort gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os; han fjernede det ved at nagle det til korset.« Og når vi ikke længere står i gæld til nogen eller noget, er vi jo på alle måder sat i fuldstændig frihed. Det er det, vi i kirken kalder for nåde over nåde. »Og af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds.« 

Nåde betyder at få givet noget, man rent faktisk ikke har fortjent. Og lige præcis fordi intet menneske har fortjent det, gjorde Jesus det for os på en måde, som gør, at vi ka’ stå fuldstændig rene og retfærdige, himlene værdige, ved tro på hans fuldbragte frelse. I troen bytter du plads med Jesus, som gi’r dig alt det, han tjente ved sin død på korset og vedsin opstandelse, fordi han tog alt det, som skilte dig fra Gud. 

På den måde kommer Jesus til at fungere som et tydeligt modbillede på den Adam, som i Edens have ledte hele menneskeheden i fordærv ved at gøre det, som er ondt i Guds øjne, idet han overtrådte Guds klare befaling om ikke at spise af frugten på kundskabens træ. Lige præcis derfor fejrer vi igen påske i 2021. Og derfor ka’ vi med jubel istemme Bronson i salme 514, når han meget poetisk siger: »Min Jesus lagde sig imellem Gud og mig, sig undergav min syndestraf, til marter, død og grav.« FordiJesus én gang for alle blev forladt af Gud på korset, da han hang der overlæsset med alle menneskers synd, er døren ind til Guds evige rige blevet åbnet for alle dem, der har taget imod Jesus i tro. Den tro, som vi fik givet ganske gratis i vores dåb, hvor vi blev korstegnet for vores ansigt og bryst til et vidnesbyrd om, at vi rent faktisk tilhører den korsfæstede Herre, Jesus Kristus. 

Rigtig glædelig påske til jer alle
Jim Sander Christensen