Sognepræst
Jim Sander Christensen
Vesterhavsgade 150,
tlf. 97 83 10 69
E-mail: jisc@km.dk


KIRKELIGE HANDLINGER

Skal man have forrettet en kirkelig handling ( dåb – vielse – begravelse / bisættelse ) sker kontakten altid til sognepræsten. Man henvender sig gerne i god tid, og vi aftaler nærmere for samtale og tidspunkt. Det er også ved præsten, man afleverer fødselsanmeldelsen, anmodning om navneændringer osv.

Også vedrørende attester og navneændringer sker henvendelsen til sognepræsten, ligesom vi også er behjælpelig med at fremskaffe nye attester.

Ønsker man besøg af præsten, for samtale, hjemmealtergang, m.v. er man altid hjertelig velkommen. 
Er man syg ( hjemme – på sygehus ) kommer jeg gerne. Det koster kun et ring på tlf. 97 83 10 69.


 

»Gak ud, min sjæl, betragt med flid« 

I denne skønne salme nr. 726 i vores salmebog går vi hele vejen sammen med Gud gennem sommerens meget smukke natur. Blomster, marker og haver vises frem for vore øjne, sammen med de stolte træer og lærkens vingeslag i det høje bliver modstillet duens vranten i det lave. Vi så at sige tages ved hånden og ledes gennem denne verdens mange skønne sommerhilsner frem til Guds retablerede Paradis, hvilket jo også er gangen eller hensigten i både Kristendommen og Bibelen, for Gud vil alle menneskers frelse, og lige præcis derfor ringer kirkeklokkerne også til gudstjeneste hver eneste søndag morgen.

Derfor skal vi betragte med flid alle Guds gode gaver, som de åbner sig for vore øjne og hjerter, for på den måde kan vi komme frem til en forståelse af Guds godhed. Og når vi så er kommet frem til den, kan vi gå skridtet videre til det vers 5 i salmen, hvori vi sammen med Paul Gerhardt synger således: »Ak, tænker jeg, er der så stor en skønhed på den faldne jord for syndere at finde, hvor skal vi da vel frydes ved al glansen af Guds herlighed, som er i Himlen inde!«. Paul Gerhard lægger altså op til i denne salme, at der er to former for åbenbaring - den naturlige og den specielle. Den naturlige åbenbaring finder vi i naturen omkring os og stjernehimlen over os. Her kan vi komme frem til en forståelse af en skaber, som har skabt alting smukt. Men vi mødes også af fænomener, som gør mennesket ondt, og derfor kommer vi i tvivl om skaberens godhed, indtil vi kommer frem til en erkendelse af skaberens godhed og menneskets ondskab. Fortvivlet over denne erkendelse går så vejen frem imod den specielle åbenbaring, som alene findes i Skriften. Her får vi understreget vores erkendelse af skaberens godhed og menneskets ondskab, men samtidig vist en vej ud af vores fortvivlelse - Frelseren Jesus Kristus. Den specielle åbenbaring fortæller os nemlig, at Gud ikke kunne holde ud at se menneskets lidelse, og lige præcis derfor sendte han sin søn, for at give os vej ud af denne lidelse: »For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham«.

Får vore hjerter ordentligt fat i disse ord, så de bliver til liv i vore hjerter, har vi fundet ind i vores dåbs nåde, og så kan vi med overbevisning juble med på Paulus’ ord i Kolossenserbrevet: »Han (altså Gud Fader) slettede vort gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os; han fjernede det ved at nagle det til korset«. 

På korset på Golgata hænger altså dit og mit gældsbevis med et klart og tydeligt stempel henover »BETALT«.

Det er i en sum, hvad den specielle åbenbaring vil fortælle os, så vi med sand og inderlig glæde i vore hjerter kan synge sammen med Paul Gerhardt i vers 8: »Og, Fader, når du ejegod oprykker blomsten med sin rod for bedre den at gemme, o, plant mig da, og giv mig læ ved livets væld af livets træ i Paradis derhjemme«.

Med ønsket om en rigtig skønherlig sommer
Jim Sander Christensen