Sognepræst
Jim Sander Christensen
Vesterhavsgade 150,
tlf. 97 83 10 69
E-mail: jisc@km.dk


KIRKELIGE HANDLINGER

Skal man have forrettet en kirkelig handling ( dåb – vielse – begravelse / bisættelse ) sker kontakten altid til sognepræsten. Man henvender sig gerne i god tid, og vi aftaler nærmere for samtale og tidspunkt. Det er også ved præsten, man afleverer fødselsanmeldelsen, anmodning om navneændringer osv.

Også vedrørende attester og navneændringer sker henvendelsen til sognepræsten, ligesom vi også er behjælpelig med at fremskaffe nye attester.

Ønsker man besøg af præsten, for samtale, hjemmealtergang, m.v. er man altid hjertelig velkommen. 
Er man syg ( hjemme – på sygehus ) kommer jeg gerne. Det koster kun et ring på tlf. 97 83 10 69.


Søndagens tekster

Her kan I læse søndagens tekster og prædikener.

Hvo vil mig anklage?

Overskriften til denne lille artikel refererer til Bronsons dejlige salme nr. 512 i salmebogen. Salmen bruger vi i Thyborøn kirke som fast salme efter altergangen kun udskiftet få gange i løbet af året. I to små vers formår Brorson i denne salme at få forklaret hele frelsens virkelighed. Og den er jo lige præcis - hvo eller hvem vil mig anklage. Ja, hvem kan anklage mig for noget som helst, når jeg har taget min tilflugt til Jesus - svaret er selvfølgelig: Det ka’ INGEN!

Salmens ordlyd: »Hvo vil mig anklage og for dommen drage hen på Sinai?«, er en direkte henvisning til det bjerg - Sinai - hvor Moses fik givet de ti bud af Gud. Hele ordningen med de ti bud findes i Anden Mosebog kapitel 20. De første tre bud omhandler vores forhold til Gud og de resterende syv bud omhandler vores liv med hinanden - menneske og menneske imellem. Det er nogle rigtigt gode retningslinjer for vort liv, som i bearbejdet form kan genfindes i straffeloven. Overholder vi ikke disse bud vil det gå os dårligt siger Gud, så vi skal altså se på dem - ikke som nogle der indskrænker vort liv - men langt snarere nogle, som kan være med til at udfolde vort liv med hinanden. Ja, bud som kan få livet imellem os til at blomstre og gro.

Salme 512 skal altså bruges i det øjeblik, hvor vi er blevet bevidste om, at vi ikke har overholdt de ti bud. Har vi måske haft fingrene for langt nede i kagedåsen, er der ikke nogen grund til at fortvivle, for salme 512 giver os løsningen og freden: »Synden jeg bekender, men til Jesus render, DERMED ER JEG FRI. Mød mig da på Golgatha, Jesus skal min sag antage, hvo vil mig anklage?«. Her får Brorson med meget få ord fortalt os, hvad sand Kristendom egentlig er. Frisættelse. I Jesus Kristus ejer du og jeg den frihed, som gør, at vi ka’ gå ud i livet med oprejst pande uden at være tynget af en dårlig samvittighed - for Jesus har sonet alle dine og mine synder på korset på Golgatha. Det er det vidunderlige frihedsbrev, der blev udråbt på Golgatha, og givet os i vor dåb. Apostlen Paulus fortæller os det samme således i sit lille brev til Kolossenserne: »Han (altså Gud Fader) slettede vort gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os; han fjernede det ved at nagle det til korset«. 

Hold da fast må vi så sige! Er dette sandheden, så ka’ vi jo bare gå ud i livet og leve det sådan som vi nu engang vil uden at tage hensyn til noget som helst, for Gud har jo slettet alle vore overtrædelser, siger Paulus. Ja, det er at være taget sammen med Bronson i salme 512 op på Golgatha bjerget eller højen. Men så glemmer vi fuldstændigt det første bjerg, vi mødte - Sinai bjerg. For hele grunden til at Gud har givet os de ti bud, fortæller Moses til folket i Anden Mosebog kapitel 20: Her hører vi ham sige: »I skal ikke være bange! Gud er kommet for at sætte jer på prøve, og for at I kan frygte ham, så I ikke synder«. 

Gudsfrygt skal der altså til. Men ikke nogen frygt, som gør os bange. Men et barns frygt for at gøre sin himmelske Far imod, for han vil, at livet imellem os mennesker skal blomstre og gro til glæde for os alle. Men husk! Kommer du alligevel til at gøre Gud imod, så gå op på Golgatha, og se korset, hvorpå Jesus har sonet alle dine overtrædelser, så du ka’ gå videre ud i livet i sand og ægte frihed - det er hvad evangelium betyder.

Rigtig glædelig påske!

Jim Sander Christensen